Styrelsen

Malin Andersson
Ordförande/webbansvarig

E-post: malinandersson.arts@gmail.com
Telefon: 0704 45 17 21 

Eva Gustafsson
Vice ordförande

E-post: eva7006@hotmail.com
Telefon:0738 23 77 33


Cathrine Andersson

Kassör / Sekreterare

E-post: trinegul@gmail.com
Telefon: 0731 50 99 78

Ulrika Astin
Ledamot

Anna Andersson
Ledamot