Intresseanmälan konsthall

2022 april-september

I konsthallen bjuder vi in konstnärer att ställa ut över tid. Vi strävar efter en så bred utställning som möjligt och kommer därför välja ut konstnärer utifrån att vi vill ha en så bred och spännande utställning som möjligt. Öppettider kommer fortsatt vara lördag-söndag.

En konstnär behåller sin plats tills hen väljer att avstå den, alternativt om man motarbetar, inte följer föreningens stadgar och värdegrund och blir utesluten. När en utställare lämnar sin plats söker vi igenom intresselistan och bjuder in utifrån om det är en väggplats eller en bordplats. samt om vi ser att Du kan tillföra något nytt och spännande till utställningen och inte är för lik någon av de konstnärer som redan innan finns med oss. Det finns ingen turordning i denna lista.

Du måste ha möjlighet att vakta ca 8 dagar om året, samt ha möjlighet att fylla på med ny konst vid behov.

När du får en inbjudan läser du igenom brevet noggrant, samt stadgar och värdegrund på hemsidan och lägger sedan en bindande anmälan via bifogad länk. Med brevet kommer även en checklista att följa. 

Lämna en intresseanmälan nedan!