Intresseanmälan konsthall

2022 april-september

I konsthallen bjuder vi in konstnärer att ställa ut över tid. Vi strävar efter en så bred utställning som möjligt och kommer därför välja ut konstnärer utifrån att vi vill ha en så bred och spännande utställning som möjligt. Öppettider kommer fortsatt vara lördag-söndag.

En konstnär behåller sin plats tills hen väljer att avstå den. När en utställare lämnar sin plats söker vi igenom intresselistan och bjuder in utifrån om det är en väggplats eller en bordsplats samt att vi ser att din konst tillför något nytt och spännande till utställningen och inte är för lik någon av de konstnärer som redan innan finns med oss. Det finns ingen turordning i denna lista. Vi tar fram nya konstnärer via ett poängsystem där vi är minst 5 personer som tar ställning till ovan nämnda kriterier. Detta upprepas varje gång och alla som fortsatt finns med på intresselistan beaktas varje gång. Du behöver alltså inte förnya din intresseanmälan om du inte förändrats radikalt i ditt skapande. Vill du bli bortplockad från intresselistan kontaktar du webbansvarig på info@konstpakarlsfors.se

Du måste ha möjlighet att vakta/arbeta minst 10 dagar om året.

När du får en inbjudan läser du igenom informationen noggrant, samt stadgar och värdegrund på hemsidan eller via bifogade dokument, skriver under avtalet och lämnar till styrelsen och lägger sedan en bindande anmälan via bifogad länk. Med brevet medkommer även en checklista att följa. 

Lämna en intresseanmälan nedan! Intresseanmälan är inte bindande.